loader-logo

Onze werkwijze

Opusit Logo wit

Onze werkwijze

Onze unieke werkwijze is een combinatie tussen scrum en lean-technieken en traditionelere ontwikkeltechnieken. Wij combineren de flexibiliteit van scrum met de resultaat verplichting van bewezen traditionelere systemen. Zo weet je vooraf altijd waar je aan toe bent.

Wij beginnen daarom altijd eerst met luisteren en vragen stellen. Op basis daarvan stellen we gezamenlijk een plan van aanpak op.

In deze fase gaat een team van verschillende expertises met je om tafel zitten. Dit doen we om jouw wensen inzichtelijk te krijgen. De uitkomst van deze fase is een eerste (functioneel) ontwerp van het eindproduct.

Deze fase is bij ons altijd gratis. Deze fase dient om elkaar te leren kennen en om in te kunnen schatten wat de kosten zullen zijn en de verwachte doorlooptijd. Dan weet je meteen waar je met ons aan toe bent.

Wij laten een project altijd bestaan uit 3 hoofdonderdelen. De ontwerpfase, de bouwfase en de doorontwikkelingsfase. Elk van deze onderdelen wordt afgesloten met een concreet “eindproduct”. Dit bied jou als klant de mogelijkheid om tussentijds te stoppen. Zo bouwen we voor jou maximale zekerheid in, zodat je krijgt wat je verwacht.

Je krijgt van ons een concrete offerte voor het eerste gedeelte. Op basis van onze gesprekken krijgt je een indicatie voor de vervolgstappen.

In de ontwerpfase maken we op basis van jouw wensen een functioneel ontwerp. En een eerste prototype van jouw platform, portaal of app. Dan heb je meteen een beeld van het eindproduct.

Nu is het beeld van jouw wensen volledig. We kunnen de vooraf afgegeven indicatie specificeren en een exacte prijsopgave maken voor de bouwfase.

Vervolgens wordt het maken van het platform, portal of app opgedeeld in ontwikkelfases. Dit noemen we sprints. Wij weten dat er altijd sprake is van voortschrijdend inzicht. Daarom wordt in elke stap van het bouwen afgestemd of het oorspronkelijk ontwerp nog voldoet. Eventuele aanpassingen kunnen dan doorgevoerd worden.

Wij werken standaard met een zogenaamde OTAP-structuur. Dat staat voor Ontwikkelen-Testen-Acceptatie-Productie. Voor jou als klant betekent dit dat alles wat wij maken door ons uitgebreid getest wordt (OT). Pas als aan al onze kwaliteitsnormen is voldaan, wordt het in de acceptatie-omgeving gezet. Waarbij jij als klant kunt testen of het eindresultaat ook aan jouw verwachtingen voldoet. Elke bouwfase wordt afgesloten met een oplevering in de acceptatie-omgeving.

Na de laatste bouwfase vindt de officiële oplevering plaats. Hiermee wordt het bouwproces afgerond.

Daarna kan in overleg het portaal, platform of app live gezet worden. Indien nodig combineren we dit met de nodige marketing-acties.

Natuurlijk blijven wij service verlenen op uw portaal of platform.

Maar als je een portaal of een app laat bouwen of een platform laat maken, is de oplevering vaak een eerste stap. Een portal of een platform is een levend product. Onze samenwerking houdt daarom niet op na het opleveren. Wij blijven beschikbaar en kunnen op jouw verzoek aanpassingen snel en efficiënt doorvoeren. Na de oplevering kunnen we aparte afspraken maken over eventuele doorontwikkelingen en aanpassingen. Wij kennen immers jouw portal of platform van voor tot achter en kunnen je blijven ondersteunen bij de verdere doorontwikkeling.

Wil je meer weten over onze werkwijze of wil je gebruik maken van onze gratis inventarisatiefase, laat dan hier jouw telefoonnummer achter zodat wij je terug kunnen bellen.

Enkele cases

[contact-form-7 id="5"]

Stuur je liever zelf een e-mail?